Aktualności

Zmiany w organach Spółki

Zmiany w organach Spółki
17.04.2020

W dniu 17 kwietnia br. Rada Nadzorcza Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Marka Grochowskiego, a do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki oddelegowała ze swojego grona Panią Elżbietę Wawrzynkiewicz.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwały w sprawach przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne  „BUMAR-ŁABĘDY”  S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wybrała ze swego grona nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Jarosława Burzawę.