Aktualności

Ogłoszenie postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska dwóch Członków Zarządu Spółki

Ogłoszenie postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska dwóch Członków Zarządu Spółki
08.07.2024

RADA NADZORCZA
Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach
(dalej także „Spółka”),
działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego
na stanowiska dwóch Członków Zarządu Spółki bieżącej X kadencji.