Dla Akcjonariuszy

Spółka Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. ogłasza przerwę urlopową w dniach od 08 marca 2023r. do 29 marca 2023 r. (włącznie)
w sprawie procesu dematerializacji akcji imiennych oraz zmian własnościowych.
Wznowienie obsługi Akcjonariuszy nastąpi od dnia 30 marca 2023r.

Zastępstwo w sprawie Umów ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. - tel. kontaktowy  32/ 734-51-09.