Obróbka

Obróbka mechaniczna

Dysponujemy specjalistycznym parkiem maszynowym, który – w połączeniu z wnikliwą kontrolą jakości na wszystkich etapach produkcji – pozwala nam przyjąć całkowitą odpowiedzialność za powierzone do obróbki odlewy, odkuwki i inne części. Oferujemy wszystkie rodzaje obróbki maszynowej dużych i małych kół zębatych, wałków z zębami walcowymi, śrubowymi i stożkowatymi, korpusów i wszystkich rodzajów detali do przekładni, cylindrów hydraulicznych oraz łożysk wielkogabarytowych i innych.

Obróbka cieplno-chemiczna

Prowadzimy obróbkę cieplną w zakresie:

- Hartowanie objętościowe w piecach z atmosferą regulowaną elementów o średnicy max Ø900, długości max 2500 mm i wadze max 1500 kg (koła zębate, wały, tarcze hamulcowe, itd.).

- Hartowanie kół zębatych pod prasą o wymiarach do Ø450 mm i wysokości max 150 mm, wadze do 100 kg

- Wszystkie rodzaje odpuszczania elementów hartowanych objętościowo i powierzchniowo.

- Normalizowanie i wyżarzanie elementów stalowych, odkuwek i odlewów.

- Nawęglanie gazowe na głębokość 0,5 - 3,0 mm w urządzeniach z atmosferą o regulowanym potencjale węgla. 

- Węgloazotowanie na głębokość 0,1 - 1,0 mm w urządzeniach z regulowaną atmosferą.

 

Uwaga: 

Dla nawęglania i węgloazotowania max waga elementów 600kg, średnica max Ø650 i długość max 1400mm.

- Naborowanie powierzchni w proszkach na głębokość 0,1 do 0,4mm elementów o wymiarach średnica max Ø150 x 200mm.

- Przesycanie elementów stalowych i ze stopów miedzi i aluminium w zakresie temperatur do 960 stopni C. 

- Hartowanie powierzchniowe (indukcyjne) elementów takich jak: 

1. wałki o średnicy max Ø240 mm, długości max 2200mm i wadze do 600 kg;

2. koła jezdne, tarcze i bębny hamulcowe do Ø1000mm metodą obwiedniową;

3. koła zębate o średnicy do Ø1000 mm o zębach prostych metodą ząb po zębie lub wrąb po wrębie;

4. tuleje o wymiarach otworu do Ø200mm.

 

Oferta :: Menu
;