xxxxxxxxx
Ciepło

Główny Energetyk jako samodzielna jednostka organizacyjna Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach, ul. Mechaników 9, prowadzi całokształt spraw gospodarki energetycznej spółki w zakresie Ciepła. Przedsiębiorstwo nasze posiada następujące koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

–  Przesył i dystrybucja ciepła PCC/220/U/OT-2/98/HM z dnia 09.10.1998 roku z późn. zm. 

–  Wytwarzanie ciepła WCC/210/676/U/OT-2/98/HM z dnia 09.10.1998 roku z późn. zm. 

Oferta :: Menu
;