Energia Elektryczna

Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa energetycznego (ustawa z dnia 10.04.1997r. z późn. zm.) przedsiębiorstwo nasze posiada następujące koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki związane z energią elektryczną:

  • Dystrybucja energii elektrycznej PEE/74/676/U/OT-2/98/HM z dnia 11.12.1998 roku z późn. zm. 
  • Obrót energią elektryczną OEE/76/676/U/OT-2/98/HM z dnia 11.12.1998 roku z późn. zm.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-53(5)/2011/676/UA z dnia 18.03.2011 r. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zostały wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 01 czerwca 2011 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

 

Informacji dotyczących warunków świadczenia usług w zakresie sprzedaży energii elektrycznej  udzielają pracownicy Biura ds. Gospodarki Energetycznej i Nadzoru Majątkowego

tel. (32) 734 54 14, (32) 734 54 13

ze@bumar.gliwice.pl

 

 

 

Oferta :: Menu
;