Taryfy

Aktualna taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 16 października 2019 r.

Decyzja Prezesa URE nr OKA.4211.59.2019.KWT z dnia 30 października 2019 r.

Zmiana taryfy - Decyzja Prezesa URE nr OKA.4211.8.2019.Est1 z dnia 5 lutego  2019 r. 

Oferta :: Menu
;