Taryfy

Aktualna taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 16 października 2019 r.

Zmiana taryfy - Decyzja Prezesa URE nr OKA.4211.2.2022. AZa z dnia 25 stycznia  2022 r. 

Oferta :: Menu
;