Obowiązki informacyjne OSD

Komunikat ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z dnia 25.07.2013 roku w sprawie zmiany  zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

 

Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Informacja Cena Referencyjna Gazu

Lista sprzedawców paliwa gazowego

Lista sprzedawców paliwa gazowego , z którymi  Zakłady Mechaniczne  ”BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zawarły umowę o świadczenie usług dystrybucji  umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż paliwa gazowego na obszarze OSD ZM „BUMAR-ŁABĘDY”S.A.

 

Informacja o sprzedawcy rezerwowym

Informacja o sprzedawcy z urzędu

Oferta :: Menu
;