Taryfy

Nowa taryfa dla gazu ziemnego w zakresie dystrybucji  ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 1 czerwca 2020 r.

Decyzja Prezesa URE nr OKA.4212.5.2020.AZa z dnia 5 maja 2020 r. 

Oferta :: Menu
;