Taryfy

Nowa taryfa dla gazu ziemnego w zakresie dystrybucji  ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 2 lutego 2021 r.

Decyzja Prezesa URE nr OKA.4212.1.2021.AZa z dnia 2 lutego 2021 r. 

Oferta :: Menu
;