Taryfy

Nowa taryfa dla gazu ziemnego w zakresie dystrybucji  ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 1 grudnia 2023 r.

Decyzja Prezesa URE nr OKA.4212.11.2023.AZa z dnia 10 listopada 2023 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego  ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 12 kwietnia 2023 r.

Decyzja Prezesa URE nr OKA.4212.4.2023.PS z dnia 28 marca 2023 r.

Oferta :: Menu
;