Taryfy

Nowa taryfa dla gazu ziemnego w zakresie dystrybucji  ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 1 grudnia 2023 r.

Decyzja Prezesa URE nr OKA.4212.11.2023.AZa z dnia 10 listopada 2023 r.

Zmiana taryfy dla gazu ziemnego w zakresie dystrybucj ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 14 marca 2024 r.

Decyzja Prezesa URE nr OKA.4212.2.2024 AZa z dnia 27 lutego 2024 r.

Oferta :: Menu
;