Dokumenty

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. nie są obecnie bezpośrednim Uczestnikiem Rynku Bilansującego. Sprzedawcą z urzędu na terenie działania OSD są Zakłady Mechaniczne „BUMAR-Łabędy” S.A.

 

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Gospodarki Energetycznej i Nadzoru Majątkowego

Tel: (32) 734 54 14, (32) 734 54 13

Fax: (32) 734 54 06 

ze@bumar.gliwice.pl

 

 

 

Oferta :: Menu
;