Kontakt

Działalność energetyczną Spółki prowadzi pion Głównego Energetyka który stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną ZM “BUMAR- ŁABĘDY ” S.A. Przedmiotem działania Głównego Energetyka jest całokształt zagadnień dotyczących:

  • produkcji, zakupu i dostawy nośników energetycznych
  • utrzymania ruchu energetycznego i elektro-energetycznego
  • nadzoru formalno-prawnego w zakresie gospodarki energetycznej Spółki
  • usług remontowych branży energetyczno – instalacyjnej

Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa energetycznego (ustawa z dnia 10.04.1997r. z późn. zm.) przedsiębiorstwo nasze posiada następujące koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • Przesył i dystrybucja ciepła PCC/220/U/OT-2/98/HM z dnia 09.10.1998 roku z późn. zm. 
  • Wytwarzanie ciepła WCC/210/676/U/OT-2/98/HM z dnia 09.10.1998 roku z późn. zm. 
  • Dystrybucja energii elektrycznej PEE/74/676/U/OT-2/98/HM z dnia 11.12.1998 roku z późn. zm. 
  • Obrót energią elektryczną OEE/76/676/U/OT-2/98/HM z dnia 11.12.1998 roku z późn. zm.
  • Dystrybucja paliw gazowych PPG/25/676/U/1/2/99/PK z dnia 08.07.1999 roku z późn. zm. 
  • Obrót paliwami gazowymi OPG/24/676/U/1/2/99/PK z dnia 08.07.1999 roku z późn. zm. 

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-53(5)/2011/676/UA z dnia 18.03.2011 r. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-Łabędy” S.A. zostały wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 01 czerwca 2011 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.”

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4721-24(5)/2011/676/UA z dnia 18.03.2011 r. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-Łabędy” S.A. zostały wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres od dnia 01 kwietnia 2011 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję paliw gazowych.”

Informacji dotyczących warunków dostaw mediów udzielają pracownicy Biura ds. Gospodarki Energetycznej i Nadzoru Majątkowego

tel. (32) 734 54 14, (32) 734 54 13

ze@bumar.gliwice.pl

 

 

 

Oferta :: Menu
;